Huurprijsherzieningen

Als huurder en/of verhuurder van een winkelruimte heeft u recht om elke vijf jaar of na afloop van de eerste huurtermijn huurprijsherziening toe te passen. De huurprijs die u betaald wordt vergeleken met de gemiddelde huurprijs van gelijkwaardige panden in uw omgeving op basis van de huurprijsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurprijsherziening of wilt u huurprijsherziening uit laten voeren? BedrijfsHuurAdviesCentrum is u graag van dienst. Als specialist op het gebied van huurprijsherziening hebben we veel ervaring in van het onafhankelijk adviseren en begeleiden van huurprijsherziening conform artikel 7:303 BW.

De kern van onze huurprijsherziening dienstverlening is erop gericht om een zo nauwkeurig mogelijke benadering te geven van de uitkomst van de huurprijsherzieningswaarde bij een eventuele juridisch procedure.

Deze huurprijsherzieningswaarde komt het best tot stand door te werken met nauwkeurige en betrouwbare gegevens, welke wij hebben verzameld, uitputtend onderzoek te doen naar de juiste vergelijkingspanden en ervaring op basis van eerdere procedures. Bij het BedrijfsHuurAdviesCentrum ligt de focus van het huurprijsadvies op winkel- en horeca ruimtes voor zowel het MKB, als nationale- en internationale retailers en beleggers in geheel Nederland.

Heeft u interesse in de huurprijsherziening van uw winkelruimte? Neem contact met ons op!

Huurherzieningen afbeelding

Is uw eerste huurtermijn verstreken of langer dan 5 jaar geleden. Dan kunt u huurprijsherziening aanvragen.

Huurprijsadvies

Artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek geeft ruimte voor een periodieke herziening van de huurprijs van winkel- en horecaruimtes. In zo’n herzieningstraject eist de wet wél kundig advies. BHAC kan behalve die kundigheid ook volledige onafhankelijkheid beloven. Daarnaast maakt de BHAC gebruik van transparante richtlijnen en van een uniforme waarderingsmethodiek. En dat geeft zekerheid.

Aanpassing huurprijs

De verhoudingen tussen huurders en verhuurders in de retailbranche staan op z’n kop. Waren het een aantal jaren geleden nog vooral verhuurders die de huurprijzen wilden aanpassen, vandaag de dag zijn het de huurders die de huurprijzen willen bijstellen.

Daarin kiezen steeds meer partijen de wettelijke route, zoals die wordt gefaciliteerd in artikel 7:303 BW en 7:304 BW van het Burgerlijk Wetboek. Hiermee biedt de wet zowel huurders als verhuurders van een bedrijfsruimte de mogelijkheid om de huurprijs na verloop van de afgesproken huurperiode aan te passen. Mits blijkt dat de prijs niet (meer) in overeenstemming is met de referentieobjecten in de nabije omgeving, zal de rechter die aanpassing ook vorderen.

Gespecialiseerde adviseurs

In deze wettelijke route is deskundigenadvies over de huurprijs een vereiste. Tot 2014 werden de bedrijfshuuradviescommissies van de Kamer van Koophandel hiervoor ingeschakeld, maar sinds die zijn opgeheven, kunnen de betrokken partijen of de rechtbank zelf een adviseur inschakelen.

Corebusiness

Wat BHAC als centrum uniek maakt, is dat het volledige onafhankelijkheid kan waarborgen en dat het zich uitsluitend richt op huurprijsadvisering. Bij veel partijen is huurprijsadvies één van de vele diensten, BHAC kiest er echter voor zich vanuit specialistische kennis en ervaring exclusief te richten op huurprijsadvisering. Daarmee kunnen we de focus beloven die voor adequate advisering vereist is. Door deze aanpak kan BHAC bovendien snelle dienstverlening beloven: waar mogelijk wordt het eindrapport binnen drie maanden geleverd.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aangepaste huurprijs? Neem nu contact op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten