Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM betekent dat U als gebruiker met deze voorwaarden instemt. BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM behoud BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM zich het recht voor om deze met alle middelen rechtens te (doen) handhaven.

Toegang
Voor de toegang van de website van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden

Informatie op de BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM website
BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie volledig en juist is/ wordt weergegeven. BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onvolkomenheden en of onjuistheden op deze website. Alle informatie op de webiste van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Intellectueel eigendomsrechten
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo's, tekst, beeld, programmatuur, tekeningen, animaties, foto's, grafische vormgevingen van de site. Daarnaast heeft de gebruiker toegang tot een exclusieve uitgebreide aanbod database. Mede om de belangen van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de informatieve doelstelling van de BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM website. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van
BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
Het is niet toegestaan onderdelen van www.BedrijfsHuurAdviesCentrumNederland.nl elektronisch te kopieren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiente manier via
internet te raadplegen.

Aansprakelijkheid
BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik maken van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website opgenomne informative, tenzij er aantoonbare sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die samen met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw pc worden opgeslagen. Vrijwel elke website gebruikt cookies, bijvoorbeeld om instellingen te onthouden en voor sommige specifieke functionaliteiten, zoals Google Analytics. BEDRIJFSHUURADVIESCENTRUM maakt op haar website slechts gebruik van zogenaamde functionele cookies, die benodigd zijn voor het correct functioneren van deze website. Voor functionele cookies is conform de Telecommunicatiewet geen toestemming van de gebruiker van deze website vereist.

Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking. Op deze site- voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten, opmerkingen en of signaleringen van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt U mailen naar: info@BedrijfsHuurAdviesCentrumnederland.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten