De huurovereenkomst van uw winkelruimte herzien?

05-08-2019
voor huurders en verhuurders quickscan1

Heeft u een horecagelegenheid of een winkel en wilt u de huurovereenkomst van deze bedrijfsruimte herzien? Het BedrijfsHuurAdviesCentrum (BHAC) is u graag van dienst. “Wij zoeken allereerst op onafhankelijke wijze uit of onze cliënt recht heeft op huurprijsherziening en of hij of zij daar baat bij heeft”, aldus Raymond Spijker, mede-eigenaar van BHAC.

Huurovereenkomst winkelruimte en overige bedrijfsruimte

Om te onderzoeken of iemand recht heeft op huurprijsherziening, hebben we de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte nodig en de plattegrond(en) en/ of bouwtekeningen. Op grond van artikel 7:303 BW mag de huurprijs elke 5 jaar herzien worden. Maar als de huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een vaste looptijd van 15 jaar is afgesloten, is dit niet mogelijk. Mag de huurprijs wel aangepast worden? Dan is het belangrijk te checken of de huurprijs reëel is. Dit doen we met een quickscan.

De quickscan

Dankzij ons uitgebreide databestand met gegevens over vergelijkingspanden, kunnen we snel zien of u erop vooruit gaat wanneer de huurprijs wordt aangepast. Zo niet, dan raden we u aan de huurovereenkomst ongewijzigd te laten. Als u er wel baat bij heeft zullen we de huurprijsherzieningsprocedure ingaan, waarbij we gebruik maken van transparante richtlijnen (artikel 7:303 en 7:304 BW) en een uniforme waarderingsmethodiek.

“Als wij een deskundigenrapport opstellen, komt er altijd een helder huurprijsadvies uit.”

Wilt u meer weten? Stel uw vraag!

voor huurders en verhuurders quickscan

Huurprijs vaststellen

U kunt het met uw wederpartij eens worden over de nieuwe voorgestelde huurprijs, zonder tussenkomst van de rechter. Komt u er niet uit met uw wederpartij, dan kunt u de kantonrechter vorderen een nieuwe huurprijs vast te stellen. Wel bent u verplicht gezamenlijk deskundigen advies in te winnen. Dit kan van BHAC zijn. Bereikt u hierin geen overeenstemming? Dan moet u een verzoekschrift indienen bij de rechter. Deze zal dan een derde deskundige aanstellen die een deskundigenrapport zal opstellen.

Deskundigenrapport

Zo’n deskundigenrapport wordt opgesteld aan de hand van vergelijkingspanden ter plaatse. Ook moet duidelijk zijn wat de huurprijzen van deze vergelijkingspanden zijn over een tijdvak van 5 jaar die voorafgaan aan het herzieningsmoment. Op basis van deze gegevens wordt het gemiddelde berekend. De uitkomst van deze berekening is de nieuwe huurprijs. “Als wij een deskundigenrapport opstellen, komt er altijd een helder huurprijsadvies uit. Dit komt doordat ons databestand is opgebouwd met huurprijsgegevens, welke constant worden ververst. De rechter gaat hier vrijwel altijd mee akkoord”, aldus Leonardo.

Nieuwe huurprijs

De wederpartij kan het met de beslissing van de rechter eens zijn. Is dit niet het geval, dan gaat hij in hoger beroep. De nieuwe huurprijs is dan al wel ingegaan. Deze geldt vanaf het moment dat het verzoekschrift is ingediend bij de rechter. Ook kan de jarenlang te veel betaalde huur met terugwerkende kracht worden teruggevorderd, eventueel inclusief rente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons huurprijsadvies? Neem dan vooral vrijblijvend contact op. Wij zijn er voor huurder én verhuurders van horeca- en winkelpanden. Ook kunt u ons benaderen om op te treden als derde deskundige.

Wilt u meer weten? Stel uw vraag!

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten